[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] [JOB] Tuyển Linux/Amazon Web Service sysadmin.
Vào 14:27 Ngày 31 tháng 5 năm 2013, Anh K. Huynh <[email protected]> đã viết:
Job này ngon nhỉ . aws thật ra dễ mà sao lương cao vậy ta
chắc mình đổi nghề quá hihi :^^. Trong JD có cái này chua

>  Content Delivery Network (design, implement)
Yêu cầu này là optional thôi nhé.
Các bác cứ mạnh dạn.
 
Bổ sung thông tin: Tuyển số lượng lớn :D


Chúc a e thành công. Nếu 0 tìm được ai nhớ contact e nhé
bác Hưng :D (CV e để trên http://metakyanh.sarovar.org/cv/)
+1
 

PS: Chiều này có cái slide về AWS
   https://github.com/icy/xcloud2013may

nghe nói bác Hưng đón máy bay vô tham gia phải không :P
Không tham gia được.

Tuần sau mình vô SG đấy.
Làm tí cà phê chứ anh em SG nhỉ?

--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
[email protected] , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.