[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] [JOB] Tuyển Linux/Amazon Web Service sysadmin.On Fri, 31 May 2013 14:48:20 +0700
Nguyễn Vũ Hưng <[email protected]> wrote:

> >
> > PS: tự nhiên bữa ni kêu lão Hưng này là anh.
> > Thư sau sẽ kêu bác nhé. =))
> 
> 
> Ở ngoài này gọi "bác" là xã giao, gọi "đồng chí" là sắp hành hung :)

Thế sắp tới đồng chí vào sài gòn, đồng chí thích gọi thế nào đây :D 


--
I am ... 5 dog years old.