[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] [JOB] Tuyển Linux/Amazon Web Service sysadmin.On Sat, 1 Jun 2013 20:58:07 +0700
Nguyễn Vũ Hưng <[email protected]> wrote:

> Vào 22:47 Ngày 31 tháng 5 năm 2013, Anh K. Huynh <[email protected]>
> đã viết:
> 
> > > Ở ngoài này gọi "bác" là xã giao, gọi "đồng chí" là sắp hành
> > > hung :)
> >
> > Thế sắp tới đồng chí vào sài gòn, đồng chí thích gọi thế nào đây :D
> 
> 
> Cái này tùy Bác thôi ;)
> 
> Về mặt FOSS, chúng ta (chưa chắc đã) là đồng chí nhỉ?
> 
> Cùng là  FOSS mà cũng năm bảy đường, haizzz.
> 

Đùa tí cho vui, kêu "đồng chí" thì muốn í ẹ rồi.

Nhân đây kể chuyện mình apply vô công ty nọ, chưa kịp hết hồi hộp
thì có cái thư ... `thưa đồng chí , đồng chí vui lòng gửi thêm hồ
sơ ....` :D Nghe mà sợ hết hồn luôn may mà rớt :D 

Còn foss, floss, oss, nói chung đối với mình không phân biệt nhau lắm :D
giờ có phải release thứ gì thì cứ nhắm mắt làm `Gplv2` hay `by-nc-nd 3.0`,
còn chuyện mấy bác thích phân loại thế nào thì tùy thôi :D

--
I am ... 5 dog years old.