[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] [JOB] Tuyển Linux/Amazon Web Service sysadmin.On Fri, 31 May 2013 19:00:24 +0700
Phu Le Tra Vinh <[email protected]> wrote:

> Job có vẻ thơm, CDN thì 1 nốt nhạc. Tiếc là hẹn dịp khác vậy.

Nghe run quá bạn Phú mà phỏng vấn mình về CDN thì chắc mình
mang `guitar lên chơi nguyên bài `trường làng tôi` luôn :D 

--
I am ... 5 dog years old.