[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] FOSS kia cũng có năm bảy đườngOn Sat, 1 Jun 2013 21:13:05 +0700
Nguyễn Vũ Hưng <[email protected]> wrote:

> Vào 21:06 Ngày 01 tháng 6 năm 2013, Anh K. Huynh <[email protected]>
> đã viết:
> 
> >
> > Nhân đây kể chuyện mình apply vô công ty nọ, chưa kịp hết hồi hộp
> > thì có cái thư ... `thưa đồng chí , đồng chí vui lòng gửi thêm hồ
> > sơ ....` :D Nghe mà sợ hết hồn luôn may mà rớt :D
> >
> > Đây là chuyện hài 100%.
> 
> Công ty nào tuyển kỹ sư, vừa đòi bằng cử nhân, vừa đòi sơ yếu lý lịch
> xác nhận của phường là bullshit rồi. Chớ có apply.

Chuyện kể trên thật 100%, nhưng không tiện nói tên công ty ra đây.

Nếu apply vào Ngân hàng phát triển Mê-kông (không rõ tên) và một số
ngân hàng khác thì vẫn yêu cầu tá lả hồ sơ lý lịch đấy. Năm 200{8,9}
mình từng có ý định xin vào Mê-kông bank nhưng sau đổi ý :D

> 
> Cùng CNCS mà cũng có 5 bảy loại.
> 
> Thêm một chút cực đoan, chủ nghĩa dân tộc, chủ nghĩa vô chính phủ.
> Phát xít hay tả khuynh là chiều hướng dễ nhận thấy :D

Bác này rắc rối thế, không tám nữa :D

--
I am ... 5 dog years old.