[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Re: [ArchLinuxVn] cần người điều hành#archlinuxvnOn Mon, 3 Jun 2013 11:33:26 +0700
An Nguyen <[email protected]> wrote:

> Mình có thể giúp:
> facebook
> irc
> google group
> 
> và 1 ít twitter.

Okay mình gửi thông tin qua sau . Kênh #irc thì hehe đang cân nhắc
sợ #stk chém dữ quá bà con chạy hết =))--
I am ... 5 dog years old.