[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] FOSS kia cũng có năm bảy đườngOn Sat, 01 Jun 2013 22:47:45 +0700
Nguyễn Hà Dương <[email protected]> wrote:

> > :s/CNCS/FOSS/g
> > 
> > Bác thử đi. Chả sai tí nào đâu.
> > 
> 
> Chả hiểu so sánh của anh Hưng.  Nếu anh Hưng nghĩ FOSS là/giống
> communism thì chắc cái FOSS ấy bị gã đểu[1] nào bóp méo đấy chứ.

Ôi dào mấy bác lo `code` đi, hơi đâu so với xoắn. 

--
I am ... 5 dog years old.