[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Doodle vote - FOSS cafe - System automationOk có lão Hưng vào thì mình trốn vậy kẻo anh e lại kêu nhau
là đồng chí thì mệt nhau lắm :D [J...K]

Do dạo này khá bận, nên bữa đó sẽ lên chém gió chụp hình
và giới thiệu về #theslinux rồi biến :D hehe 

On Mon, 3 Jun 2013 11:48:10 +0700
Nguyễn Vũ Hưng <[email protected]> wrote:

> 2013/6/3 An Nguyen <[email protected]>
> 
> > Anh em vote vào đây thời gian mình có thể tham gia nhé.
> > http://www.doodle.com/2prrfcevwemhetzx
> >
> 
> 
> Chốt lịch tuần sau sớm mình tham gia nhậu cà phê :D
> --
I am ... 5 dog years old.