[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Doodle vote - FOSS cafe - System automationHello anh em,

Mình chốt lịch như nhau
Thời gian: 3pm.
Ngày: CN 9 tháng 6
Địa điểm: http://thodia.vn/cafe-du-mien-ho-chi-minh.html
Cafe Du Mien, quận Phú Nhuận
48/9A Hồ Biểu Chánh, Phường 11, Quận Phú Nhuận - Hồ Chí Minh

Thanks.
An.