[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] [OT] Not-a-stupid-phone with a sh!t assOn Mon, 10 Jun 2013 15:14:55 +0700
An Nguyen <[email protected]> wrote:

> Dữ liệu quan trọng thì mã hóa ROM.
> 
> Kết nối an toàn thì có tor, ssh tunnel, vpn, https.

`tor` mà an toàn hả :D Trên twitter của tớ gần đây có post cái bài khá
cũ rồi về sự nguy hại của `tor`. Tìm trên google cũng thấy.

`vpn` cũng tèo luôn :D

> Sợ bị cài hàng thì tự lấy source code Android về tự cài Jenkins lên mà
> nightly buil lấy.
> Còn app thì lên github, google code lấy code về tự build APK.

đang mần cái #slinux ^^ 0 biết khi nào cho lên smartphone được thôi.

> There is no smartphone or stupid phone.
> It's just the user being smart or stupid.

Ừ. Chỉ cần 3 ly thôi thì lấy data của #stk dễ mà hehe 

--
I am ... 5 dog years old.