[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

System Automation là cái gìHello anh em,

Mình sẽ tiếp chủ đề system automation sau email này. Còn trước trước
hêt là giới thiệu link các công cụ có sử dụng trong phần trình bày của
mình hôm bữa.

Note là email này gửi cross list cho ArchLinuxVN và SaigonLUG.

Ansible - Công cụ quản lí configuration của server
Documentation: http://www.ansibleworks.com/docs/
Modules: http://www.ansibleworks.com/docs/modules.html

Fabric  - Công cụ deploy - hay còn gọi là Fab... (nghe giống Fap)
http://docs.fabfile.org/en/1.6/

Supervisord - Công cụ quản lí tiến trình
http://supervisord.org/

Jinja2 - Template engine
http://jinja.pocoo.org/docs/

Mình còn vài tool làm mấy trò như:
- Backup database postgresql và mysql định kì, tự cleanup các backup
cũ, giữ 7 daily backup và 4 weekly và 2 monthly backup gần nhất. (mấy
cái này lấy qua parameter.)
- Clean WAL postgres
- Mấy cái disk cleaner tự động.
- Và nhiều thứ hầm bà lằng khác

Tuy nhiên mấy cái này hiện tại là subject của NDA của mình kí với công
ty nên mình không show được.

Mình đang build git và bug tracker cho saigonlug.org. Sau đó sẽ viết
lại các tool trong mô hình system automation này để open source.

Mục đích là xây dựng một showcase về một hệ thống tự hành với sự tác
động trực tiếp tối thiểu của con người.

An.