[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [HanoiLUG] [VFOSSA] Làm HĐH PMNM cho Việt NamMình cũng nghĩ tương tự. Câu trả lời khó nhất khi làm bản phân phối riêng là dùng lại repo upstream hay là có chỉnh sửa khi đóng gói. Còn những cái khác thì thông tin có đủ rồi, không có gì nhiều phải bàn luận.

Nhưng để đảm bảo "an ninh", theo cách mà không thể dùng Ubuntu hay Fedora, thì chỉ có cách là dùng repo riêng, tự đóng gói tất cả. Chứ còn mà dùng lại các package đã được đóng gói thì việc "kiểm tra trước khi tích hợp" chỉ là võ mồm thôi, không thực tế.

Việc trả lương khoảng 1,5 tỉ/năm thì khá ổn rồi, có 5-7 người làm việc toàn thời gian cho một bản phân phối Linux là điều quá tốt, trên thế giới số bản Linux có được điều này chắc dưới 10 đầu ngón tay. Tuy nhiên, việc VFOSSA đứng ra đấu thầu rồi các công ty "lựa chọn tinh hoa" là điều không nên, các công ty muốn tham gia đóng góp là 1 việc khác, còn những người được nhà nước trả lương để duy trì bản phân phối này phải được quản lí, trả lương trực tiếp bới 1 công ty riêng, và chỉ công ty này (có thể ban giám đốc công ty đồng thời thuộc các công ty khác, không sao cả) có quyền quyết định họ làm gì.


--
Nguyễn Hải Nam

Thông tin công nghệ http://www.thongtincongnghe.com/


2013/6/25 Anh K. Huynh <[email protected]>
On Mon, 24 Jun 2013 11:39:52 +0700
Nguyen Hong Quang <[email protected]> wrote:

> Chào các bạn,
>
> Sau lời kêu gọi của tôi tuần trước, tôi đã nhận được gần 50 comments
> trả lời trực tiếp hoặc gián tiếp vào các câu hỏi tôi đã đặt ra ở
> cuối. Sau đây là tóm tắt các trả lời tôi đã nhận được:

Đây là ý kiến thứ 50+, không phải để góp ý thêm vào bảng tổng kết
của bác Hồng Quang, mà để chia sẻ và bình luận về một ý có trong
bảng tổng kết đó. Do các ý trong kia quá nhiều, nên em chỉ bình ý
nào e thấy thích thôi.

> [....]

Trong các câu hỏi và trả lời đã có, có đặt ra hai vấn đề là "bản sắc"
và "upstream". E cho rằng hai cái này mâu thuẫn nhau. Muốn vừa
giữ được "bản sắc" và giữ được "upstream" thì có lẽ rất khó.
Đặt ra câu hỏi thế này "sao không lấy luôn Ubuntu, Debian" về xài?
Cho nên đề nghị chính thức là: Đi theo luôn "upstream"
và trở thành dev chính thức của họ, hoặc rẽ ra làm riêng.
Còn nếu dừng lại ở một bản "tùy chọn đơn giản" bằng cách điều
chỉnh lại bản gốc, thì e rằng không có gì hay về lâu dài cả.


Nhân tiện, câu hỏi rất hay không thấy các bác hỏi trên SaigonLUG
nhỉ? Ở đó cũng có rất nhiều "siêu nhân" lắm các bác có khi có
thêm được nhiều ý kiến hay. (Nhưng mà ở đó thì khả năng `chém`
hơi nặng tí:D)

--
I am ... 5 dog years old.

_______________________________________________
POST RULES : http://wiki.hanoilug.org/hanoilug:mailing_list_guidelines
_______________________________________________
HanoiLUG mailing lists: http://lists.hanoilug.org/
HanoiLUG wiki: http://wiki.hanoilug.org/
HanoiLUG blog: http://blog.hanoilug.org/