[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [HanoiLUG] [VFOSSA] Làm HĐH PMNM cho Việt Nam
2013/6/25 Anh K. Huynh <[email protected]>
Ttrả lương cho 10 bác luôn, mà không trả lương cho các bạn khác thì e
hơi bất tiện (chạnh lòng). Các bạn khác ở đây là "cộng đồng". Lấy ví dụ
nhé, giờ em là `core dev` của `the-new-distro`, em làm ròng rã một tháng
trời không fix nổi một vấn đề của nhân `linux`. Một bạn trong cộng đồng
biết cách fix. Bạn ấy nói và chỉ ra cách fix luôn. Ok quá ngon. Thế bây giờ
trả tiền cho ai? Trả tiền cho em với một tháng làm việc không hiệu quả,
hay là trả tiền cho bạn ấy, hay là trả tiền cho mối quan hệ tốt đẹp
đã khiến bạn ấy giúp đỡ nhiệt tình bằng cách cung cấp bản vá? Em e rằng
khi đã trả tiền cho 10 bạn `dev`, và đến khi các bạn ấy `overload` thì
cách gì cũng có bạn bảo `ờ, mày có tiền, mày ngon mày fix đi` ;)

Cái khác nhau cơ bản của việc trả lương là ràng buộc trách nhiệm. Dựa vào đó để trả lương thôi. Cái người mà gọi là "cộng đồng" đó thường họ cũng làm việc cho 1 công ty nào đó, việc fix của họ thường cũng trong giờ làm việc, hoặc cũng liên quan đến công việc của họ ;) Tức là không có ai làm không công, chỉ có ràng buộc khác nhau thôi.

Lương ở đây đưa ra cũng chỉ là nói chung chung, cao thấp tùy người. Vào trong dự án chắc ngoài lương còn có nhiều thứ khác :P Tất nhiên lúc tuyển người không phải tuyển đại, tuyển vào để ngồi chơi. Mà trong quá trình làm việc, nhân sự thay đổi cũng được mà. Ngoài ra cũng có thể có phần thưởng cho cộng đồng (thí dụ Microsoft, Mozilla và Google đều thưởng cho người phát hiện bug của trình duyệt).

--
Nguyễn Hải Nam

Thông tin công nghệ http://www.thongtincongnghe.com/