[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [HanoiLUG] [VFOSSA] Làm HĐH PMNM cho Việt NamOn Tue, 25 Jun 2013 11:17:58 +0200
Hai Nam <[email protected]> wrote:

> 2013/6/25 Anh K. Huynh <[email protected]>
> .....
> > bạn trong cộng đồng biết cách fix. Bạn ấy nói và chỉ ra cách fix
> > luôn. Ok quá ngon. Thế bây giờ trả tiền cho ai? Trả tiền cho em với
> > một tháng làm việc không hiệu quả, hay là trả tiền cho bạn ấy, hay
> > là trả tiền cho mối quan hệ tốt đẹp đã khiến bạn ấy giúp đỡ nhiệt
> > tình bằng cách cung cấp bản vá? Em e rằng khi đã trả tiền cho 10
> > bạn `dev`, và đến khi các bạn ấy `overload` thì cách gì cũng có bạn
> > bảo `ờ, mày có tiền, mày ngon mày fix đi` ;)
> >
> 
> Cái khác nhau cơ bản của việc trả lương là ràng buộc trách nhiệm. Dựa
> vào đó để trả lương thôi. Cái người mà gọi là "cộng đồng" đó thường
> họ cũng làm việc cho 1 công ty nào đó, việc fix của họ thường cũng
> trong giờ làm việc, hoặc cũng liên quan đến công việc của họ ;) Tức
> là không có ai làm không công, chỉ có ràng buộc khác nhau thôi.

Chi lý. Nhưng mà e hy vọng cái này luôn luôn xảy ra, ở Việt Nam :D

> Lương ở đây đưa ra cũng chỉ là nói chung chung, cao thấp tùy người.
> Vào trong dự án chắc ngoài lương còn có nhiều thứ khác :P Tất nhiên
> lúc tuyển người không phải tuyển đại, tuyển vào để ngồi chơi. Mà
> trong quá trình làm việc, nhân sự thay đổi cũng được mà. Ngoài ra
> cũng có thể có phần thưởng cho cộng đồng (thí dụ Microsoft, Mozilla
> và Google đều thưởng cho người phát hiện bug của trình duyệt).

Chính xác. Dẫn tới ý là biết tiền đâu cho đủ ngoài cái vốn cố định
ra thì có cách gì huy động `donation` dễ dàng hơn không? (trên một topic
khác e cũng có nói rồi :D)

PS: Muốn "cãi lại" bác Hải Nam phải suy nghĩ nhiều lắm mà e dạng lười
với đang giờ làm việc nên tạm viết vậy bác HN đừng buồn bảo sao viết dài
mà e trả lời ngắn thế nhé :D

--
I am ... 5 dog years old.