[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[OT] Thông tin cá nhân Re: [saigonlug] Re: [HanoiLUG] [VFOSSA] Làm HĐH PMNM cho Việt NamOn Tue, Jun 25, 2013 at 5:12 PM, Nguyễn Vũ Hưng <[email protected]> wrote:
>
> Vào 16:53 Ngày 25 tháng 6 năm 2013, An Nguyen <[email protected]> đã
> viết:
>
>>
>> VFOSSA sẽ tái sử dụng tiền thuế của chúng ta vào phần mềm tự do nguồn
>> mở trong 3.. 2.. 1.. Bắt đầu.
>
>
> lol
>
> https://www.facebook.com/annguyenfoss/posts/10200325670368511
>
> Mình tự nhận là một thành viên không chính thức của SGLug hehe.

Facebook của mình là thông tin cá nhân và riêng tư. Nếu chưa có sự
đồng ý của mình thì anh Hưng không có quyền đăng đường link lên các
diễn đàn công cộng như SaigonLUG.

Cám ơn.
An.