[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [OT] Thông tin cá nhân Re: [saigonlug] Re: [HanoiLUG] [VFOSSA] Làm HĐH PMNM cho Việt Nam
Vào 17:30 Ngày 25 tháng 6 năm 2013, An Nguyen <[email protected]> đã viết:
> https://www.facebook.com/annguyenfoss/posts/10200325670368511
>
> Mình tự nhận là một thành viên không chính thức của SGLug hehe.

Facebook của mình là thông tin cá nhân và riêng tư. Nếu chưa có sự
đồng ý của mình thì anh Hưng không có quyền đăng đường link lên các
diễn đàn công cộng như SaigonLUG.

​OK An.

Đăng link, mà không đăng content thì nếu ai không phải là friend của An
thì cũng không đọc được đâu.

Privacy của tin đó An đặt là "An's friends".

Do đó An yên tâm đi.


--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
[email protected] , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.