[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Re: [HanoiLUG] [VFOSSA] Làm HĐH PMNM cho Việt NamLại là xài tiền của nhân dân thôi, làm 1 bản linux rồi ai xài mới là quan trọng.


Vào 17:17 Ngày 25 tháng 6 năm 2013, Anh K. Huynh <[email protected]> đã viết:
OT: đằng nào thì các bác ấy cũng thu thuế, tăng tiền điện
tăng tiền phí xe, tăng các loại phí giá tá lả luôn, nên lăn
tăn làm gì cho mệt để đầu óc thảnh thơi nghĩ chuyện lớn hơn đi :D

On Tue, 25 Jun 2013 17:09:42 +0700
An Nguyen <[email protected]> wrote:

> Tôi làm 14 tiếng 1 ngày.
> Tôi nộp thuế.
> Tiền của tôi.
> Tôi quan tâm.
>
> 2013/6/25 Anh K. Huynh <[email protected]>:
> > On Tue, 25 Jun 2013 16:53:46 +0700
> > An Nguyen <[email protected]> wrote:
> >
> >> 2013/6/25 Hai Nam <[email protected]>:
> >>
> >> > Việc trả lương khoảng 1,5 tỉ/năm thì khá ổn rồi,
> >>
> >> > còn những người được nhà nước trả lương để duy trì bản phân phối
> >> > này
> >>
> >> VFOSSA sẽ tái sử dụng tiền thuế của chúng ta vào phần mềm tự do
> >> nguồn mở trong 3.. 2.. 1.. Bắt đầu.
> >>
> >
> > Bạn An này nói như thánh phán, mấy bác ấy giận luôn không mời anh và
> > dự án #theslinux đấu thầu thì a sẽ phạt e uống cho tới khi bỏ quên
> > cái bộ máy chụp hình ngoài đường luôn nhé. :D
> >
> > (Trả lời nghiêm túc một tí thì a đã nói trong thư kia rồi, không
> > lặp lại.)
> >
> > --
> > I am ... 5 dog years old.
> >
> > --
> > [email protected]
> > http://groups.google.com/group/saigonlug
> > To unsubscribe: <[email protected]>
> > ---
> > You received this message because you are subscribed to the Google
> > Groups "Saigon GNU/Linux User Group" group. To unsubscribe from
> > this group and stop receiving emails from it, send an email to
> > [email protected]. For more options, visit
> > https://groups.google.com/groups/opt_out.
> >
> >
>
>
>--
I am ... 5 dog years old.

--
[email protected]
http://groups.google.com/group/saigonlug
To unsubscribe: <[email protected]>
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Saigon GNU/Linux User Group" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.

--
________________

Best Regards
Tran Huu Nhan