[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Re: System Automation là cái gì#theslinux đang tuyển một bạn làm `automation` cho `buildsystem`,
yêu cầu biết #bash, #nokogiri (#ruby). Bạn nào quan tâm nộp đơn nhé :D

On Thu, 27 Jun 2013 22:00:44 +0700
An Nguyen <[email protected]> wrote:

> Mình viết được nhưng mình không muốn làm với hungnv, thì làm sao bây
> giờ? :3
> 
> Đùa chứ, tuyển dụng chắc nên mở topic riêng nhỉ. Mình mở topic này để
> bàn về chủ đề kĩ thuật thuần tuý.

--
I am ... 5 dog years old.