[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

việc nhanh lấy tiền ngay , -> 19/7Xin chào,

Một công ty (Mỹ) đang cần triển khai cho văn phòng ở Sài Gòn hệ thống
mạng nội bộ, dùng pfsense, hệ thống máy ảo vmware, tủ rack , hệ thống
thoại voip/pbx gì đó,.. thời gian triển khai từ 15 - 19 tháng 7. Công
việc bao gồm cả tư vấn việc mua và chọn thiết bị phù hợp.

Các bạn nào quan tâm thì liên hệ mình nhé (qua email này). Có cái CV
(online, file) thì càng tốt.

Cảm ơn bạn.

--
I am ... 5 dog years old.