[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

job hấp dẫn, làm với hệ thống phân tán, bigdataXin chào,

Một công ty `start-up` ở quận 1, Sài Gòn, chuyên làm về BigData,
đang cần một sysadmin với các yêu cầu đơn giản sau đây:

* Biết deploy ứng dụng Java
* Biết làm với hệ thống AWS (tương lai sẽ làm on-promise cluster)
* Hiểu kỹ thuật triển khai, maintain và tuning cho Hadoop, HDFS

Bạn nào quan tâm thật sự thì liên hệ với mình nhé.

Cảm ơn các bạn.

--
I am ... 5 dog years old.