[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: job hấp dẫn, làm với hệ thống phân tán, bigdataCông ty đang muốn tuyển người làm full-time bạn ạ. Tuy nhiên nếu bạn
quan tâm thì gửi mình thông tin cá nhân mình sẽ chuyển qua giúp.
Mình chỉ là cầu nối.

Cảm ơn bạn.


On Tue, 9 Jul 2013 01:39:01 -0700 (PDT)
[email protected] wrote:

> Hi,
> 
> Bạn có cần người làm part-time? Mình đã và đang làm project chuyên về
> Data Warehouse và đang là main developer của project sử dụng AWS
> (develop on Hive, S3, etc.).
> 
> Regards,
> Ly
> 
> On Thursday, July 4, 2013 3:33:44 PM UTC+7, Anh K. Huynh wrote:
> >
> > Xin chào, 
> >
> > Một công ty `start-up` ở quận 1, Sài Gòn, chuyên làm về BigData, 
> > đang cần một sysadmin với các yêu cầu đơn giản sau đây: 
> >
> > * Biết deploy ứng dụng Java 
> > * Biết làm với hệ thống AWS (tương lai sẽ làm on-promise cluster) 
> > * Hiểu kỹ thuật triển khai, maintain và tuning cho Hadoop, HDFS 
> >
> > Bạn nào quan tâm thật sự thì liên hệ với mình nhé. 
> >
> > Cảm ơn các bạn. 
> >
> > -- 
> > I am ... 5 dog years old. 
> >
> >--
I am ... 5 dog years old.