[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Quy tắc chống SPAM và link độc hại trong nhóm thư SaigonLUGChào mọi người,

Hiện đã có 2 trường hợp thành viên của SaigonLUG gửi link không xác
định rõ nguồn gốc kể từ khi nhóm thư này thành lập.

Nhân tiện đây thì mình xin nêu lại vài ý chính của việc lọc SPAM tại
nhóm thư này:
- Mặc định: Mọi email address gửi lên group lần đầu tiên sẽ bị cản lại
trong pending queue để moderator approve hoặc kickban. Hiện tại cách
này đang lọc được khoảng 60 - 70 thư rác mỗi tuần trong nhiều năm.
- Sau khi email đầu tiên được moderator chấp thuận, thì email address
mới sẽ được cho phép gửi thẳng vào group kể từ email tiếp theo mà
không phải qua pending queue.

Nhóm thư của SaigonLUG được tạo ra từ giữa năm 2009, đến nay là đã hơn
4 năm và chỉ mới lọt 2 trường hợp gửi link độc hại vào nhóm thư. Trong
trường hợp như vậy, mình sẽ (a) lập tức đưa email address đó trở lại
danh sách cần đi qua pending queue và (b) liên lạc trực tiếp với người
gửi thư để xác nhận họ có còn nắm quyền điều khiển hộp thư đó không.
Nếu bước (b) không nhận được phản hồi sau 1 tuần, địa chỉ email đó sẽ
bị kickban khỏi nhóm thư SaigonLUG.

Thân mến.
An.

-- 
Nguyễn Châu An || An NGUYEN
Linux Technician & FOSS Advocate
-------
OpenPGP KeyID  2048R/8F77A48C
Key Fingerprint     7652 B403 749F F173 227D 4865 FB71 EC95 8F77 A48C