[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] V/v tổ chức SFD 2013hi An, 
> Mong Huy và các bạn cho biết thông tin về việc đăng ký. Nếu các bạn SGL muốn
> đứng ra tổ chức với mình (không phải Lạc Tiên) thì xin vui lòng phản hồi sớm
> để mình báo cho HN biết SGL sẽ đứng ra tổ chức như các năm trước.

VFOSSA không phải người quản lí của SaigonLUG. Chúng ta không cần phải
báo cáo với họ. Nếu SaigonLUG tổ chức SaigonSFD, thì SaigonLUG chỉ cần
thông báo cho SFI, là đơn vị NGO đang cổ vũ và điều phối cho phong
trào này.
 
 Báo ở đây không có nghĩa là báo cáo. Như anh nói ở trên, họ đã gửi email đến anh để thông tin thì anh có trách nhiệm phải báo lại với họ nếu SGL vẫn tiếp tục đứng ra tổ chức.
Lâm.