[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] V/v tổ chức SFD 2013saigonlug lủng củng nội bộ, phong trào suy yếu, hànoilug thừa cơ
đoạt kiếm hehehe 

On Thu, 1 Aug 2013 14:39:13 +0700
Võ Thái Lâm | Lactien JSC <[email protected]> wrote:

> Chào các bạn,
> Vừa rồi có một số anh em ở HN gửi email cho mình đề xuất việc họ sẽ
> tổ chức SFD tại Sài Gòn vào tháng 09 tới. Họ có đề xuất hai điểm đáng
> chú ý:
> 
>    1. SFD năm nay VFOSSA sẽ đứng ra tổ chức ở cả hai nơi, Hà Nội và
> Sài Gòn. Đơn vị tổ chức điều phối là AiTi Aptech (hình như họ đã có
> văn phòng ở TpHCM thì phải).
>    2. Ngày tổ chức là ngày 28/9, sau  ngày SFD quốc tế một tuần. Có
> lẽ là do để BTC và một số báo cáo viên ở Hà Nội có thể tham gia tại
> SG luôn.
> 
> Về phương diện cá nhân, mình đã trả lời họ hai ý:
> 
>    1. Có thể có nhóm ở SG đã đăng ký với SFD quốc tế về việc tổ chức
> tại SG vào năm nay, và nếu như vậy thì cá nhân/đơn vị đăng ký sẽ tổ
> chức. Theo mình biết cách đây mấy tháng Ngô Huy đã đề đạt với mình về
> việc này nhưng không biết hiện tại đang ở mức nào?
>    2. Nếu SG có tổ chức, sẽ tổ chức đúng ngày thứ 7, tuần thứ 3 của
> tháng 9 vì không thấy có lý do gì để làm chậm 01 tuần.
> 
> Mong Huy và các bạn cho biết thông tin về việc đăng ký. Nếu các bạn
> SGL muốn đứng ra tổ chức với mình (không phải Lạc Tiên) thì xin vui
> lòng phản hồi sớm để mình báo cho HN biết SGL sẽ đứng ra tổ chức như
> các năm trước. Về địa điểm, mình sẽ chịu trách nhiệm.
> Lâm.
> --
I am ... 5.5 dog years old.