[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] V/v tổ chức SFD 2013Chào anh em trong SGLug

On 08/01/2013 03:31 PM, An Nguyen wrote:
> 2013/8/1 Anh K. Huynh <[email protected]>:
>>
>> saigonlug lủng củng nội bộ, phong trào suy yếu, hànoilug thừa cơ
>> đoạt kiếm hehehe
>>
> Mình thấy nói vậy không đúng lắm. Cộng đồng FOSS cơ bản là sự tự do
> fork lẫn nhau. HanoiLUG hay VFOSSA hay bất cứ nhóm nào cũng có thể
> fork ra một sự kiện FOSS ở Sài Gòn để phục vụ cho cộng đồng. Hiện
> 
> Còn về việc tổ chức Saigon SFD của SaigonLUG, hiện tại đã có 2 người
> là mình và anh Lâm. Mình sẽ sớm gặp anh Lânm để bàn trực tiếp những gì
> cần làm.
> 
> Kinh phí không phải vấn đề, mà sẽ cần thêm người đứng ra tổ chức.
> 
> An.

Em là người khởi xướng sự kiện này đầu năm, tuy nhiên vì vài vấn đề cá
nhân gần đây nên đã bỏ quên sư kiện này.

Em thành thật xin lỗi mọi người vì cách làm việc thiếu khoa học và uy tín.

Em xin tham gia công tác tổ chức như những gì ban đầu đã xác nhận trong
những thư đầu tiên !

Thân ái !
Ngô Huy


-- 
Be different and always different


MnNFYWhzUT0NCj1xaldvDQotLS0tLUVORCBQR1AgU0lHTkFUVVJFLS0tLS0NCg==