[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] V/v tổ chức SFD 2013On Thu, 1 Aug 2013 15:31:00 +0700
An Nguyen <[email protected]> wrote:

> 2013/8/1 Anh K. Huynh <[email protected]>:
> >
> > saigonlug lủng củng nội bộ, phong trào suy yếu, hànoilug thừa cơ
> > đoạt kiếm hehehe
> >
> Mình thấy nói vậy không đúng lắm. Cộng đồng FOSS cơ bản là sự tự do
> fork lẫn nhau. HanoiLUG hay VFOSSA hay bất cứ nhóm nào cũng có thể
> fork ra một sự kiện FOSS ở Sài Gòn để phục vụ cho cộng đồng. Hiện
> 
> Còn về việc tổ chức Saigon SFD của SaigonLUG, hiện tại đã có 2 người
> là mình và anh Lâm. Mình sẽ sớm gặp anh Lânm để bàn trực tiếp những gì
> cần làm.
> 
> Kinh phí không phải vấn đề, mà sẽ cần thêm người đứng ra tổ chức.


Nói thật mình cũng chả hiểu ý nghĩa, hiệu quả và quy mô của mấy cái sự
kiện này nữa. Hiệu quả và đánh giá làm được thì làm, không thì các bạn
nào ham vui chung tiền lại đi làm `từ thiện` đi .

Có lẽ mình đã già :D ^^

2 hào kẽm 

--
I am ... 5.5 dog years old.