[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] V/v tổ chức SFD 2013On 08/02/2013 12:07 AM, Anh K. Huynh wrote:

> Đi dạy 7 năm, đi làm mấy năm, chả thấy sinh viên nào ra hồn.
> 
> 
> --
> I am ... 5.5 dog years old.
> 

Tổ lái : nghe giống anh đang nói mấy thằng như em :-D

-- 
Be different and always different


UDNQQXhnRT0NCj1zN0EvDQotLS0tLUVORCBQR1AgU0lHTkFUVVJFLS0tLS0NCg==