[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] V/v tổ chức SFD 2013"Don't get me wrong" (Linus). Nếu đọc "tiên trách kỷ hậu trách nhân"
sẽ hiểu mình muốn nói gì. Bạn nào chưa hiểu thì mình sẽ giải thích thêm

On Fri, 2 Aug 2013 08:30:52 +0700
Hung Nguyen <[email protected]> wrote:

> Nơi Anh sống "tối" quá, chắc không phải Việt Nam (j/k)
> ....


> > > > nghiệp những lợi ích của phần mềm nguồn mở. Mặt khác, nó cũng là
> > > nơi để các bạn sinh viên bắt đầu biết, quan tâm và tìm hiểu về
> > > FOSS. Ở VN càng cần hơn. Lâm.
> >
> > Đi dạy 7 năm, đi làm mấy năm, chả thấy sinh viên nào ra hồn.
--
I am ... 5.5 dog years old.