[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: OT * Re: [saigonlug] V/v tổ chức SFD 2013On 08/02/2013 08:00 AM, Anh K. Huynh wrote:
> On Fri, 02 Aug 2013 01:06:24 +0700
> Severus <[email protected]> wrote:
> 
>> On 08/02/2013 12:07 AM, Anh K. Huynh wrote:
>>
>>> Đi dạy 7 năm, đi làm mấy năm, chả thấy sinh viên nào ra hồn.
>>>
>>>
>>> --
>>> I am ... 5.5 dog years old.
>>>
>>
>> Tổ lái : nghe giống anh đang nói mấy thằng như em :-D
> 
> Đâu a đang nói em mà :D ^^

vậy sao anh gom hết các sinh viên khác vào :-D

anh Trúc, lúc anh Kỳ Anh đi làm anh vẫn học mà há há
> 
> --
> I am ... 5.5 dog years old.
> 


-- 
Be different and always different


WnRVSnBNST0NCj1ZbEFyDQotLS0tLUVORCBQR1AgU0lHTkFUVVJFLS0tLS0NCg==