[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] V/v tổ chức SFD 2013Chào các bạn,
Em xin tham gia công tác tổ chức như những gì ban đầu đã xác nhận trong
những thư đầu tiên !

Thân ái !
Ngô Huy
Như vậy cho đến giờ thì có Lâm, An, Ngô Huy, Trúc sẽ đứng ra tổ chức. Nếu có thể kêu gọi thêm được khoảng 3 bạn nữa thì ok. Có bạn nào xung phong không? Tùy vào tình hình mình sẽ mời các đơn vị khác cùng đứng vào tham gia với anh em mình luôn.
@ Ngô Huy: theo anh biết thì hiện tại em vẫn chưa đăng ký với SFI phải không? Anh dò trên wiki mà không thấy.
Lâm.