[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Đăng ký tham gia mailling-listDear An và các bạn,
Mình đã đăng ký tham gia mailing-list SaigonLUG bằng email cá nhân, tuy nhiên hơi bất tiện là email này mình rất ít khi check nên đôi khi không kịp theo dõi các chủ đề đang thảo luận.
Phiền An và các bạn đang quản lý nhóm thư cho mình đang ký thêm email [email protected]. Sau khi được đồng ý, mình sẽ sử dụng chính thức tài khoản [email protected] cho các trao đổi - thảo luận.
Chân thành cảm ơn các bạn,
Võ Thái Lâm - Lạc Tiên.