[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Đăng ký tham gia mailling-listHội này thành hội siêu kín luôn rồi, muốn vô phải xin phép thếy này
không biết muốn ra có phải xin gì nữa hông :D 

On Wed, 7 Aug 2013 10:50:34 +0700
Võ Thái Lâm | Lactien JSC <[email protected]> wrote:

> Dear An và các bạn,
> Mình đã đăng ký tham gia mailing-list SaigonLUG bằng email cá nhân,
> tuy nhiên hơi bất tiện là email này mình rất ít khi check nên đôi khi
> không kịp theo dõi các chủ đề đang thảo luận.
> Phiền An và các bạn đang quản lý nhóm thư cho mình đang ký thêm email
> [email protected] Sau khi được đồng ý, mình sẽ sử dụng chính
> thức tài khoản [email protected] cho các trao đổi - thảo luận.
> Chân thành cảm ơn các bạn,
> Võ Thái Lâm - Lạc Tiên.
> --
I am ... 5.5 dog years old.