[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Đăng ký tham gia mailling-listSắp tới các chú công an sẽ duyệt qua tất cả hội hè, kín hay mở gì
không quan trọng vì đã có danh sách từ Google gửi sang, nhóm nào
không đăng ký thì chuẩn bị 30 triệu sẵn nộp phạt. TheSLinux đã chuẩn
bị sẵn 200 triệu đề phòng bị nộp phạt nhiều lần.

Mình sẽ đóng góp 1 ngàn đồng lẻ cho SaigonLUG. Với số lượng lớn thành
viên của SaigonLUg như hiện nay thì con số này đủ góp thành 30 triệu
để góp phạt nhé.

PS: Để nhận được tiền đóng góp làm ơn chuyển mình các hóa đơn cần thiết
để khấu trừ chi phí hợp lý cho công ty Vợ-Con . Hơi bất tiện anh e thông cảm.:D

On Wed, 7 Aug 2013 10:56:15 +0700
"Anh K. Huynh" <[email protected]> wrote:

> 
> Hội này thành hội siêu kín luôn rồi, muốn vô phải xin phép thếy này
> không biết muốn ra có phải xin gì nữa hông :D 
> 
> On Wed, 7 Aug 2013 10:50:34 +0700
> Võ Thái Lâm | Lactien JSC <[email protected]> wrote:
> 
> > Dear An và các bạn,
> > Mình đã đăng ký tham gia mailing-list SaigonLUG bằng email cá nhân,
> > tuy nhiên hơi bất tiện là email này mình rất ít khi check nên đôi
> > khi không kịp theo dõi các chủ đề đang thảo luận.
> > Phiền An và các bạn đang quản lý nhóm thư cho mình đang ký thêm
> > email [email protected] Sau khi được đồng ý, mình sẽ sử dụng
> > chính thức tài khoản [email protected] cho các trao đổi - thảo
> > luận. Chân thành cảm ơn các bạn,
> > Võ Thái Lâm - Lạc Tiên.
> > 
> 
> 
> 
> --
> I am ... 5.5 dog years old.--
I am ... 5.5 dog years old.