[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Đăng ký tham gia mailling-listquên ghi rõ chỉ là tin đùa, chớ mấy bạn tưởng thiệt mất công lại
khóc trên vai mình ^^

On Wed, 7 Aug 2013 11:00:07 +0700
"Anh K. Huynh" <[email protected]> wrote:

> 
> Sắp tới các chú công an sẽ duyệt qua tất cả hội hè, kín hay mở gì
> không quan trọng vì đã có danh sách từ Google gửi sang, nhóm nào
> không đăng ký thì chuẩn bị 30 triệu sẵn nộp phạt. TheSLinux đã chuẩn
> bị sẵn 200 triệu đề phòng bị nộp phạt nhiều lần.
> 
> Mình sẽ đóng góp 1 ngàn đồng lẻ cho SaigonLUG. Với số lượng lớn thành
> viên của SaigonLUg như hiện nay thì con số này đủ góp thành 30 triệu
> để góp phạt nhé.
> 
> PS: Để nhận được tiền đóng góp làm ơn chuyển mình các hóa đơn cần
> thiết để khấu trừ chi phí hợp lý cho công ty Vợ-Con . Hơi bất tiện
> anh e thông cảm.:D
> 
> On Wed, 7 Aug 2013 10:56:15 +0700
> "Anh K. Huynh" <[email protected]> wrote:
> 
> > 
> > Hội này thành hội siêu kín luôn rồi, muốn vô phải xin phép thếy này
> > không biết muốn ra có phải xin gì nữa hông :D 
> > 
> > On Wed, 7 Aug 2013 10:50:34 +0700
> > Võ Thái Lâm | Lactien JSC <[email protected]> wrote:
> > 
> > > Dear An và các bạn,
> > > Mình đã đăng ký tham gia mailing-list SaigonLUG bằng email cá
> > > nhân, tuy nhiên hơi bất tiện là email này mình rất ít khi check
> > > nên đôi khi không kịp theo dõi các chủ đề đang thảo luận.
> > > Phiền An và các bạn đang quản lý nhóm thư cho mình đang ký thêm
> > > email [email protected] Sau khi được đồng ý, mình sẽ sử dụng
> > > chính thức tài khoản [email protected] cho các trao đổi - thảo
> > > luận. Chân thành cảm ơn các bạn,
> > > Võ Thái Lâm - Lạc Tiên.
> > > 
> > 
> > 
> > 
> > --
> > I am ... 5.5 dog years old.
> 
> 
> 
> --
> I am ... 5.5 dog years old.--
I am ... 5.5 dog years old.