[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Thư mời tham gia tổ chức SFD tại Sài GònChào mọi người,

Em đã đăng kí với SFI về việc tổ chức SFD 2013 tại Sài Gòn. Hiện tại có
4 người tham gia vào công tác tổ chức là : em, anh Lâm, anh Trúc và anh An.

Do thời gian không nhiều, thay mặt những người đứng ra tổ chức SFD tại
SG, em viết thư mời các thành viên của SaiGonLug cũng như các bạn quan
tâm muốn tham gia công tác tổ chức để lấy lại lửa SFD cho SaiGonLug.

Để thuân tiện cho việc tổ chức, những bạn nào muốn tham gia xác nhận tại
đây và cho ý kiến về thời gian họp mặt chuẩn bị cho sự kiện.

Thân ái
Ngô Huy

P/s lần trưởc bác Vũ Hưng nhiệt tình lắm giờ lặn đâu mất tiêu rồi :-D
-- 
Be different and always different


TExIWEFIYz0NCj11MVRXDQotLS0tLUVORCBQR1AgU0lHTkFUVVJFLS0tLS0NCg==