[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Đăng ký tham gia mailling-list


2013/8/7 Anh K. Huynh <[email protected]>

Hội này thành hội siêu kín luôn rồi, muốn vô phải xin phép thếy này
không biết muốn ra có phải xin gì nữa hông :D

hahaa, tại vì em không có thấy cái link đăng ký tham gia ở đâu đó anh. Trên wbsite có http://lists.saigonlug.org/ nhưng mà bị die roài.
Lâm.