[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Đăng ký tham gia mailling-listOn 08/07/2013 11:01 AM, Anh K. Huynh wrote:
> 
> quên ghi rõ chỉ là tin đùa, chớ mấy bạn tưởng thiệt mất công lại
> khóc trên vai mình ^^
> 
Vai anh xương không khóc đau cả mặt hahahha


-- 
Be different and always different


UW9TU2pkbz0NCj1mbm5JDQotLS0tLUVORCBQR1AgU0lHTkFUVVJFLS0tLS0NCg==