[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: The Keysigning PartyHi,

Thấy ít bạn tham gia quá nên mình post lại link
	http://theslinux.org/events/2013/08-keysigning-party/

Càng đông thì càng tốt các bạn nhé :^^

--
I am ... 5.5 dog years old.