[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Thư mời tham gia tổ chức SFD tại Sài GònNgày 2013/08/07 11:01, Severus viết:
P/s lần trưởc bác Vũ Hưng nhiệt tình lắm giờ lặn đâu mất tiêu rồi:-D
SFD Hà Nội 2013 (năm nay) mình vẫn tham gia BTC,
giống như SFD Hanoi 2013 năm trước.

BTC SFD HN vẫn đang chạy bình thường.

Có lẽ SFD HN và SFD SG nên có nhiều giao lưu offline, chia sẻ kinh nghiệm tổ chức chứ nhỉ?
Năm nay:
 http://wiki.vfossa.vn/sfd_2013_hanoi
 http://wiki.softwarefreedomday.org/2013/Vietnam/Hanoi/SFD
Năm ngoái:
 http://wiki.vfossa.vn/sfd_2012_hanoi

--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
[email protected] , YIM: vuhung16 , Skype:
vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
http://www.facebook.com/nguyenvuhung
Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source:
http://nguyenvuhungvietnam.wordpress.com/
Học tiếng Nhật: http://hoc-tiengnhat.blogspot.com/
Vietnamese LibreOffice: http://libo-vi.blogspot.com/
Mozilla & Firefox tiếng Việt: http://mozilla-vi.blogspot.com/

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited Linux Users' Groups,
Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not*
the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.