[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Thư mời tham gia tổ chức SFD tại Sài GònOn Wed, 07 Aug 2013 15:52:44 +0700
"Nguyen Vu Hung (vuhung)" <[email protected]> wrote:

> Ngày 2013/08/07 11:01, Severus viết:
> > P/s lần trưởc bác Vũ Hưng nhiệt tình lắm giờ lặn đâu mất tiêu rồi:-D
> SFD Hà Nội 2013 (năm nay) mình vẫn tham gia BTC,
> giống như SFD Hanoi 2013 năm trước.
> 
> BTC SFD HN vẫn đang chạy bình thường.
> 
> Có lẽ SFD HN và SFD SG nên có nhiều giao lưu offline, chia sẻ kinh 
> nghiệm tổ chức chứ nhỉ?
> 
> Năm nay:
>   http://wiki.vfossa.vn/sfd_2013_hanoi
>   http://wiki.softwarefreedomday.org/2013/Vietnam/Hanoi/SFD
> Năm ngoái:
>   http://wiki.vfossa.vn/sfd_2012_hanoi
> 

Bác vô sài gòn, mất cái i phông 5G, mặt mày tái mét, a e đâu dám hỏi
gì mà chia với sẻ chứ hehe !!!!


--
I am ... 5.5 dog years old.