[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Thư mời tham gia tổ chức SFD tại Sài GònNgày 2013/08/07 15:57, Anh K. Huynh viết:
Bác vô sài gòn, mất cái i phông 5G, mặt mày tái mét, a e đâu dám hỏi
gì mà chia với sẻ chứ hehe !!!!
Con bị mất là Galaxy S3 (SC-03E)

Đã thay thấy bằng Galaxy Note II (SC-02E) rồi.
# https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10201136436005128&set=a.1803589541622.100633.1596384224&type=1&theater
Mình rất sợ các đồng chí Sài Gòn nên lần này có vào thì buộc điện thoại
vào quần cho đỡ mất.
Ở Hà Nội an ninh tốt hơn SG nhiều :) Về việc này thì đừng ai phản đối
làm giề tốn công... hehe
--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
[email protected] , YIM: vuhung16 , Skype:
vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
http://www.facebook.com/nguyenvuhung
Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source:
http://nguyenvuhungvietnam.wordpress.com/
Học tiếng Nhật: http://hoc-tiengnhat.blogspot.com/
Vietnamese LibreOffice: http://libo-vi.blogspot.com/
Mozilla & Firefox tiếng Việt: http://mozilla-vi.blogspot.com/

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited Linux Users' Groups,
Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not*
the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.