[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

OT * Re: [saigonlug] Thư mời tham gia tổ chức SFD tại Sài GònOn Wed, 07 Aug 2013 16:35:39 +0700
"Nguyen Vu Hung (vuhung)" <[email protected]> wrote:

> Ngày 2013/08/07 15:57, Anh K. Huynh viết:
> > Bác vô sài gòn, mất cái i phông 5G, mặt mày tái mét, a e đâu dám hỏi
> > gì mà chia với sẻ chứ hehe !!!!
> Con bị mất là Galaxy S3 (SC-03E)
> 
> Đã thay thấy bằng Galaxy Note II (SC-02E) rồi.

Chúc mừng! Mấy e này thong minh giống nhau nên gọi nhầm tên chả sao cả keke

> Mình rất sợ các đồng chí Sài Gòn nên lần này có vào thì buộc điện
> thoại vào quần cho đỡ mất.

Haha bác buộc vào quần lỡ nó giật 0 mất điện thoại mà mất cái khác
thì a e không biết mua đâu mà đền đấy nhé. Bác đã được cảnh báo!

> Ở Hà Nội an ninh tốt hơn SG nhiều :) Về việc này thì đừng ai phản đối 
> làm giề tốn công... hehe

Biết vậy nên mình chưa bao giờ ra HNội làm giề =))

--
I am ... 5.5 dog years old.