[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Thư mời tham gia tổ chức SFD tại Sài GònOn 08/08/2013 07:45 PM, An Nguyen wrote:
> 2013/8/8 Le Kien Truc <[email protected]>:
>> Quay lại vấn đề chính, mình không thấy thông tin gì về thời gian địa điểm
>> gặp mặt vậy?
> @Huy: Em chốt ngày đi. Thứ 7 hoặc CN này.
> 
> An.

Một ngày chạy ngoài đường like kẻ lang thang, về nhà định update thông
tin vể thời gian địa điểm thì gặp thư này haha

+ Địa điểm : Cafe Tinh Tế, 436/2G (hoặc 390/7) Đường 3 tháng 2, Phường
12, Quận 10, TP.HCM

+ Thời gian : 9h-11h, chủ nhật ngày 11 tháng 8 năm 2013

+ Nội dung : Tổ chức SFD tại Sài Gòn năm 2013

+ Thành phần tham gia : các bạn quan tâm muốn tham gia tổ chức và đóng
góp cho sự kiện

Lưu ý : đây là cuộc gặp mặt nghiêm túc, không đi quá xa chủ đề nên mọi
người tham gia chú ý chuẩn bị nội dung trước  nếu có

Thân ái
Severus (aka  NgoHuy)-- 
Be different and always different


c1RyOGdkQT0NCj04L3orDQotLS0tLUVORCBQR1AgU0lHTkFUVVJFLS0tLS0NCg==