[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Thư mời tham gia tổ chức SFD tại Sài GònOK. Nếu 9 giờ sáng CN mà tao ngủ dậy rùi thì tao sẽ đến. :D

2013/8/8 Severus <[email protected]>:
> On 08/08/2013 07:45 PM, An Nguyen wrote:
>> 2013/8/8 Le Kien Truc <[email protected]>:
>>> Quay lại vấn đề chính, mình không thấy thông tin gì về thời gian địa điểm
>>> gặp mặt vậy?
>> @Huy: Em chốt ngày đi. Thứ 7 hoặc CN này.
>>
>> An.
>
> Một ngày chạy ngoài đường like kẻ lang thang, về nhà định update thông
> tin vể thời gian địa điểm thì gặp thư này haha
>
> + Địa điểm : Cafe Tinh Tế, 436/2G (hoặc 390/7) Đường 3 tháng 2, Phường
> 12, Quận 10, TP.HCM
>
> + Thời gian : 9h-11h, chủ nhật ngày 11 tháng 8 năm 2013
>
> + Nội dung : Tổ chức SFD tại Sài Gòn năm 2013
>
> + Thành phần tham gia : các bạn quan tâm muốn tham gia tổ chức và đóng
> góp cho sự kiện
>
> Lưu ý : đây là cuộc gặp mặt nghiêm túc, không đi quá xa chủ đề nên mọi
> người tham gia chú ý chuẩn bị nội dung trước  nếu có
>
> Thân ái
> Severus (aka  NgoHuy)
>
>
>
> --
> Be different and always different
>-- 
Nguyễn Châu An || An NGUYEN
Linux Technician & FOSS Advocate
-------
OpenPGP KeyID  2048R/8F77A48C
Key Fingerprint     7652 B403 749F F173 227D 4865 FB71 EC95 8F77 A48C