[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Thư mời tham gia tổ chức SFD tại Sài GònOn 08/08/2013 09:49 PM, An Nguyen wrote:
> OK. Nếu 9 giờ sáng CN mà tao ngủ dậy rùi thì tao sẽ đến. :D

OK vậy cứ luật đến trễ tính tiền nhé stk :-))


-- 
Be different and always different


TWRVZkw1cz0NCj1kVTIrDQotLS0tLUVORCBQR1AgU0lHTkFUVVJFLS0tLS0NCg==