[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Thư mời tham gia tổ chức SFD tại Sài GònBonus, 
máy tính mình vừa dính spyware, virus, backdoor, mai sẽ đem lên cho mọi người làm thịt ... 
http://youtu.be/Rp8Uol0_xRA


Vào 08:17 Ngày 09 tháng 8 năm 2013, Severus <[email protected]> đã viết:
On 08/08/2013 09:49 PM, An Nguyen wrote:
> OK. Nếu 9 giờ sáng CN mà tao ngủ dậy rùi thì tao sẽ đến. :D

OK vậy cứ luật đến trễ tính tiền nhé stk :-))


--
Be different and always different
--
OpenPGP key: D1495710