[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Thư mời tham gia tổ chức SFD tại Sài GònOn 08/12/2013 09:52 AM, Hảo Hạng Huy wrote:
> Anh Lâm gửi lên đây bản kế hoạch tổng thể đã soạn hôm qua để Huy viết
> thư gửi cho anh Đại xin tài trợ nhé ;)
> 

Thời gian không còn nhiều đề nghị anh Lâm gửi bản kế họach như đã bàn để
mọi người tiến hành công việc cũng như kịp thời gian ah :-)

Thân ái !
Ngô Huy

-- 
Be different and always different


NUI5VVg5cz0NCj1PbURnDQotLS0tLUVORCBQR1AgU0lHTkFUVVJFLS0tLS0NCg==