[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Thư mời tham gia tổ chức SFD tại Sài GònChào Huy và các  bạn,
Tuần vừa rồi bọn anh bị thành phố thanh tra nên không làm gì được, hẹn các bạn vào cuối tuần nhé.
Cảm ơn các bạn,
Lâm.


2013/8/15 Severus <[email protected]>
On 08/12/2013 09:52 AM, Hảo Hạng Huy wrote:
> Anh Lâm gửi lên đây bản kế hoạch tổng thể đã soạn hôm qua để Huy viết
> thư gửi cho anh Đại xin tài trợ nhé ;)
>

Thời gian không còn nhiều đề nghị anh Lâm gửi bản kế họach như đã bàn để
mọi người tiến hành công việc cũng như kịp thời gian ah :-)

Thân ái !
Ngô Huy

--
Be different and always different
--
Vo Thai Lam (Mr) | CEO
Mobile: (84) 90 38 39 390
Lac Tien Computing Joint Stock Company
Address:
KC52/1/18 Huynh Tan Phat, Ward Tan Thuan Tay, Dist 7, Ho Chi Minh City, Vietnam

Phone: (84-8) 22 11 50 70 - Fax: (84-8) 6262 1286
Email: [email protected]; [email protected]
Website:
http://www.lactien.com  | Our community: http://community.lactien.com 
Founded on Oct. 2008, Lactien Computing JSC has many engineers graduated from top universities in Vietnam. Our members are strongly experienced in the field of Internet applications (corporate portal, e-commerce, online services, online software etc.). Lactien is headquartered in Ho Chi Minh City.

Our Products & Services: Bussines Applications (CRM, HRM, Project Management system, eGroupware, ERP), Security & Network Solutions, Open Source training.