[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Thư mời tham gia tổ chức SFD tại Sài GònAnh Lâm có hẹn tới cuối tuần này mà. Ngày mai đi 


Vào 20:58 Ngày 15 tháng 8 năm 2013, Severus <[email protected]> đã viết:
On 08/12/2013 09:52 AM, Hảo Hạng Huy wrote:
> Anh Lâm gửi lên đây bản kế hoạch tổng thể đã soạn hôm qua để Huy viết
> thư gửi cho anh Đại xin tài trợ nhé ;)
>

Thời gian không còn nhiều đề nghị anh Lâm gửi bản kế họach như đã bàn để
mọi người tiến hành công việc cũng như kịp thời gian ah :-)

Thân ái !
Ngô Huy

--
Be different and always different
--
OpenPGP key: D1495710