[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Thư mời tham gia tổ chức SFD tại Sài Gònvậy ah anh :D

-- 


'*Tình yêu là sự cố gắng của một người để **chỉ yêu thương một người mà thô*
i.'